با سلام. بنده تصادفی داشتم که فرد مقصر در صحنه تصادف …

پرسش

با سلام.
بنده تصادفی داشتم که فرد مقصر در صحنه تصادف فوت شد.خود نیز شدیدا مجروح شدم.
طبق گفته دادگاه،اولیاء دم ملزم به پرداخت دیه که حدود ۱۳۰ میلیون بوده شده اند.
حال اولیاء دم فراری هستند و برای گرفتن دیه به آنها دسترسی ندارم.
در اینگونه موارد امکان گرفتن دیه از بیت المال وجود دارد؟

11 ماه 20 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید