با سلام. دادگاه بنده رو محکوم به پرداخت مبلغی به …

پرسش

با سلام. دادگاه بنده رو محکوم به پرداخت مبلغی به شخص xکرده.من درخواست اعسار دارم.البته من آپارتمانی دارم که با قولنامه کدرهگیری خریداری شده و هنوز انتقال سند به نام بنده انجام نشده.آیا امکان دارد این آپارتمان را از طریق کدرهگیری پیدا کنند و توقیف کنند؟
با تشکر

9 ماه 72 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید