با سلام.دیروز حکم دادگاه اومده بنده تقاضای اعسار از مهریه۱۱۰سکه …

پرسش

با سلام.دیروز حکم دادگاه اومده بنده تقاضای اعسار از مهریه۱۱۰سکه داده بودم فیش حقوقیم بردم که حقوقم دوملیون و دویست تومنه برگه اقساط هم بردم که ماهی یک و سیصد قسط دارم با اینحال قاضی در عین نامردی۳۵سکه پیش و هر دوماه یک سکه برام بریدن چرا و روچه حسابی این رای رو دادن و ایا اعتراض من در دادگاه تجدید نظر چقد ممکنه کم کنه ازین مقدار.ممنون

1 سال 66 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید