با سلام. ما زمینی در باغ گیلاس محدوده ملارد شهریار …

پرسش

با سلام. ما زمینی در باغ گیلاس محدوده ملارد شهریار خریداری کردیم که پس از مدتی به ما سند مشاع ۶۰۰ متر از ۶۰۰۰ متر هم دادند. دور این زمین ها فنس کشی شده است ‌. ما یک ملک ۶۴ متری در این باغچه ساختیم . حالا با جهاد مشکل پیدا کرده ایم . تکلیف چیست ؟

1 سال 100 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید