با سلام ملکی را خریداری نموده ایم که بعد از …

پرسش

با سلام ملکی را خریداری نموده ایم که بعد از پرداخت اولین چک متوجه توقیف بودن ان شدیم و تصمیم فسخ معامله را داریم ولی فروشنده مبلغ را عودت نمیدهد و قصد فروش مجدد ملک که در حال حاضر مستاجر دارد را دارد ایا با توجه به کد رهگیری ما او میتواند ملک زا اجاره مجدد دهد یا بفروشد

12 ماه 72 نمایش 0

پاسخ ( ۱ )

  1. با سلام،اگر کدرهگیری داریددرصورتی که بفروشند فروش مال غیر یا درصورتی که اجاره دهند اجاره مال غیر می شود.

پاسخی ارسال کنید