با سلام ملکی را خریداری نموده ایم که بعد از …

پرسش

با سلام ملکی را خریداری نموده ایم که بعد از پرداخت اولین چک متوجه توقیف بودن ان شدیم و تصمیم فسخ معامله را داریم ولی فروشنده مبلغ را عودت نمیدهد و قصد فروش مجدد ملک که در حال حاضر مستاجر دارد را دارد ایا با توجه به کد رهگیری ما او میتواند ملک زا اجاره مجدد دهد یا بفروشد

9 ماه 56 نمایش 0

پاسخ ( ۱ )

  1. با سلام،اگر کدرهگیری داریددرصورتی که بفروشند فروش مال غیر یا درصورتی که اجاره دهند اجاره مال غیر می شود.

پاسخی ارسال کنید