با سلام من تازه مطلقه شدم حقوق جانبازی پدرم زن …

پرسش

با سلام من تازه مطلقه شدم حقوق جانبازی پدرم زن بابام میگیره هیچی هم ندارم مادرمم فوت شدن ایا از حقوق پدرم به من میرسد

12 ماه 166 نمایش 0

پاسخ ( ۱ )

  1. با سلام.بله به شماهم تعلق میگیرد.

پاسخی ارسال کنید