با سلام. من درسال ۹۱ محکوم به پرداخت ۴۰۰عدد سکه شدم.که …

پرسش

با سلام.

من درسال ۹۱ محکوم به پرداخت ۴۰۰عدد سکه شدم.که به دلیل نداشتن.قاضی حکم به پرداخت ۵عدد سکه به عنوان پیش پرداخت.و مابقی هر چهار ماه یه سکه تا استحلاک کامل مهریه،شدم.

۱-آیا قانون پرداخت ۱۱۰سکه شامله من میشه!؟

۲-نرخ اونساله سکه حدود ۷۵۰هزار تومان بود،اما نرخ حالا دومیلیون و خورده ای شده،اگر با این وضعیت مملکت و تحریمات و….سکه بشه ۵میلیون،من چخاکی میتونم بریزم سرم!!؟؟ درضمن در حکمم،از واژه های قبیل سکه به روز یا قیمت سکه ملاک هست یا نیست،هیچ خبری نیست.

 

1 سال 106 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید