با سلام من در حال دادن مهریه هستم و دوماه …

پرسش

با سلام من در حال دادن مهریه هستم و دوماه یک بار یک سکه می دهم ایا اموان دارد که با وجود گران شدن سکه از دادگاه بخواهم که فاصله سکه ها رامثلا سه ماه یک بار کند

10 ماه 50 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید