با سلام من در حال دادن مهریه هستم و دوماه …

پرسش

با سلام من در حال دادن مهریه هستم و دوماه یک بار یک سکه می دهم ایا اموان دارد که با وجود گران شدن سکه از دادگاه بخواهم که فاصله سکه ها رامثلا سه ماه یک بار کند

8 ماه 76 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید