با سلام. من و همسرم در مرحله دادگاه تجدید نظر تمکین …

پرسش

با سلام.

من و همسرم در مرحله دادگاه تجدید نظر تمکین هستیم، بنا به دستور شفاهی قاضی مقرر شد جهیزیه خود را از منزل خارج کنم تا زوج وسایلی را که ادعا میکند دارد جهت کارشناسی به منزل مشترک بیاورد.که هنگام مراجعه من ، زوج اجازه استرداد جهیزیه نداد و منجر به درکیری و ضرب و شتم من شد که نامه پزشکی قانونی هم دارم.

با این وجود ایا زوج میتواند ‌وسایل را در جای دیگری غیر از منزل مشترکمان به کارشناس نشان دهد ؟؟ چون ادرس منزل پدرشان را داده اند.

و این که بنده باید حتما حضور داشته باشم ؟ ایا میتوانم بگویم من خانه پدرشان نمی ایم ؟ چون از روبرو شدن با خودش و خانوادش ترس دارم.

ممنون.

3 ماه 30 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید