با سلام میخواستم بدونم حق الثبت و دستمزد دفاتر اسناد …

پرسش

با سلام میخواستم بدونم حق الثبت و دستمزد دفاتر اسناد رسمی بابت تنظیم سند بخشش مهریه به مقدار ۳۲۰ عدد سکه چقدر میشود؟ممنون

1 سال 32 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید