با سلام م احترام ۲۵ سال ساکن منزل مسکونی دو طبقه …

پرسش

با سلام م احترام
۲۵ سال ساکن منزل مسکونی دو طبقه دارای پایات کار و انشعابات اب برق تلفن طی استعلامات و تشریفات قانونی خریداری نموده ام .
حال اداره ثبت اعلام کرده شماره پلاک ثبتی مربوط به یک قطعه زمین محصور واقع در چند خیابان بالاتر است.
ایا میتوان اقدامی نمود

1 سال 77 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید