با سلام واحترام کدام شرکت خودرو دیزل از ارز 4200 …

پرسش

با سلام واحترام کدام شرکت خودرو دیزل از ارز 4200 تومان خودرو وارد کردن منظور خودرو دیزل فاو. وسی اند سی با تشکر قدردانی چون اختلاف قیمت تا چند ماه پیش خیلی متفاوت است

5 ماه 22 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید