با سلام واحترام کدام شرکت خودرو دیزل از ارز ۴۲۰۰ …

پرسش

با سلام واحترام کدام شرکت خودرو دیزل از ارز ۴۲۰۰ تومان خودرو وارد کردن منظور خودرو دیزل فاو. وسی اند سی با تشکر قدردانی چون اختلاف قیمت تا چند ماه پیش خیلی متفاوت است

11 ماه 62 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید