با سلام و احترام اگر فردی بابت مهریه بدهکار باشد و …

پرسش

با سلام و احترام
اگر فردی بابت مهریه بدهکار باشد و دادگاه پس از درخواست اعسار با تعداد یک سکه دو ماه یک بار از سال ۹۳ موافقت کرده باشد .آیا در حال حاضر با توجه به گران شدن قیمت سکه می توان مجددا درخواست اعسار داد یا خیر؟
اگر می توان درخواست داد آیا سکه هایی که عقب افتاده و تاکنون پرداخت نشده هم بادرخواست مجدد کم می شود یا خیر ؟

1 سال 116 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید