با سلام و خسته نباشید سال گذشته ملکی را مورد مشارکت …

پرسش

با سلام و خسته نباشید
سال گذشته ملکی را مورد مشارکت ساخت قرار دادیم که با نسبت ۶۰ درصد سهم مالک و ۴۰ درصد سهم سازنده صورت پذیرفت.
اکنون واحدها ساخته شده اند و کار پایان یافته است اما متراژ ساخته شده واحد ها که قرار بود صد متر باشند اکنون صد و چهار متر شده است. سازنده مدعی است که اختلاف متراژ را باید با نرخ روز محاسبه و به او پرداخت کنیم اما ما مدعی هستیم چون قرارداد ۶۰ به ۴۰ بوده است اکنون نیز باید به همین نسبت سهم طرفین محاسبه شود.
از نظر قانونی تکلیف چیست؟

1 سال 36 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید