با سلام و خسته نباشید سال گذشته ملکی را مورد مشارکت …

پرسش

با سلام و خسته نباشید
سال گذشته ملکی را مورد مشارکت ساخت قرار دادیم که با نسبت ۶۰ درصد سهم مالک و ۴۰ درصد سهم سازنده صورت پذیرفت.
اکنون واحدها ساخته شده اند و کار پایان یافته است اما متراژ ساخته شده واحد ها که قرار بود صد متر باشند اکنون صد و چهار متر شده است. سازنده مدعی است که اختلاف متراژ را باید با نرخ روز محاسبه و به او پرداخت کنیم اما ما مدعی هستیم چون قرارداد ۶۰ به ۴۰ بوده است اکنون نیز باید به همین نسبت سهم طرفین محاسبه شود.
از نظر قانونی تکلیف چیست؟

11 ماه 26 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید