با سلام و روزبخیر-همسر بنده ۵ ماه است بدون دلیل …

پرسش

با سلام و روزبخیر-همسر بنده ۵ ماه است بدون دلیل منزل را ترک نموده و به خانه پدری اش در شهرستان رفته است.در این مدت چندین بار از بنده به دادگاه شکایت کرده که همگی تا به امروز رای به نفع بنده صادر شده است.از جمله شکایت ترک انفاق.وضرب و شتم.توهین و ناسزا به افراد عادی و خاص. و…….حال میخواهم بدانم راهی است که من بتوانم از این همه تهمت و افترایی که به من وارد شده رهایی یابم و از حقم دفاع کنم؟؟

3 سال 1066 نمایش 0

پاسخ ( ۱ )

  1. با سلام و روزبخیر-همسر بنده ۵ ماه است بدون دلیل منزل را ترک نموده و به خانه پدری اش در شهرستان رفته است.در این مدت چندین بار از بنده به دادگاه شکایت کرده که همگی تا به امروز رای به نفع بنده صادر شده است.از جمله شکایت ترک انفاق.وضرب و شتم.توهین و ناسزا به افراد عادی و خاص. و…….حال میخواهم بدانم راهی است که من بتوانم از این همه تهمت و افترایی که به من وارد شده رهایی یابم و از حقم دفاع کنم؟؟

پاسخی ارسال کنید