با عرض سلام من از تاریخ ۹اردیبهشت سر یه بحث …

پرسش

با عرض سلام من از تاریخ ۹اردیبهشت سر یه بحث از کار بیرون در اومدم و تا الان کار پیدا نکردم و به وسیله واسطه خواستم نامه بیمه بیکاری بگیرم از کارفرما. اما به هیچ وجه نمیده تازه تهمت دزدی هم زده به من.به نظر شما چیکار کنم شکایت کنم کاری میشه کرد.خیلی پارتیشون کلفته ‌‌‌

11 ماه 66 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید