با عرض سلام وخداقوت ببخشید من میتونم در دفترخانه مهریه …

پرسش

با عرض سلام وخداقوت ببخشید من میتونم در دفترخانه مهریه ی خودم را به شوهرم ببخشم؟؟؟

10 ماه 46 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید