با عرض سلام وخداقوت ببخشید من میتونم در دفترخانه مهریه …

پرسش

با عرض سلام وخداقوت ببخشید من میتونم در دفترخانه مهریه ی خودم را به شوهرم ببخشم؟؟؟

6 ماه 24 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید