با عرض سلام و ادب و احترام .با توجه به …

پرسش

با عرض سلام و ادب و احترام .با توجه به درخواست طلاق همسرم که نازایی اش محرز است و سالهاوهزینه درمانش کردم ولی راضی به طلاقش نیستم مجبور شدم درخواست تمکین دهم. شورای حل اختلاف در شهرستان از اقوام و دوستان پدرزنم میباشند وقتی جلسه تمام شد گفتند شما بروید خودمون میفرستیم دادگاه .الان بیش از پنج ماه شده پیگیری کردم گفتند باید خودتان میبردید و اعمال نفوذ کردند تا از طریق نفقه به بنده فشار بیارن من طلاق بدم . اکنون راهکار من برای اثبات دروغ اینها چیست که قبول نمیکنند گفته اندخودمان به دادگاه میفرستیم درحالیکه اگر قرار بود پرونده را به من بدهند چرا ندادند و گفتند بروید بسلامت . همه اینها برای نفقه است لطفا بزرگواری کنید راهنمایی کنید از چه منابعی میتوانم زودتر از تضییع حقوقم جلوگیری کنم.

1 سال 45 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید