بنده قبل از ۱۸ سالگی به اتهام مشارکت در سرقت …

پرسش

بنده قبل از ۱۸ سالگی به اتهام مشارکت در سرقت دوبار و به مدت ۳ و ۶ روز در کانون اصلاح و تربیت بودم هر دوبار انگشت نگاری کردم و شلاق تعزیری خوردم میخواستم ببینم سو پیشینه ام پاک شده یا نه

8 ماه 26 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید