به علت اعسار هر ۵ ماه یک سکه پرداخت می …

پرسش

به علت اعسار هر ۵ ماه یک سکه پرداخت می کنم. اموال غیر منقول سه دانگ خانه است که در حال حاضر در آن سکونت دارم و چون همسر فعلی با گرفتن وام مسکن خانه ای خریداری کرده است و مبلغی از پول برای خرید خانه بدهکار می باشیم باید سه دانگ خانه را بفروشم تا بتوانیم در خانه جدید ساکن شویم حال سوال این است که آیا همسر سابق می تواند روی پول سه دانگ خانه برای بدهی مهریه اش اقدام کند و من بدون مشکل می توانم سه دانگ خانه را بفروشم ؟ با توجه به این که خانه جدید به علت رهن بانک به نام همسر فعلی می باشد ؟ اگر نمی توانم خانه را بفروشم ، همسر فعلی من می تواند سه دانگ خانه من را توقیف کند تا با مالکیت بر آن بتواند آن را بفروشد و بدهی خانه جدید را بپردازد؟ با تشکر

1 سال 93 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید