حدود پنج سال پیش تصادف خسارتی داشتم …

پرسش

باسلام حدود پنج سال پیش تصادف خسارتی داشتم در جلسه دادگاه به صورت غایبی ومجهول المکان محکوم به پرداخت ۳۰ میلیون وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ طرح دعوی شدم. واخواهی بعلت سپری شدن مهلت  ۲۰ بی تاثیر بود . در خواست اعسار و تقسیط داده وپذیرفته شد محاسبه خسارت تاخیر تادیه از شعبه صدور رای ۴۰ میلیون بعلاوه اصل خواسته می باشد.

حال با وجود اعسار بنده ایا پرداخت خسارت تاخیر قانونی است؟

مبنای تعیین خسارت تاخیر حداکثر چقدر می باشد؟

 

1 سال 170 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید