دختری هستم ۲۶ ساله با پسری۲۶ ساله در ارتباط هستم …

پرسش

دختری هستم ۲۶ ساله با پسری۲۶ ساله در ارتباط هستم خانواده هامون در مورد مهریه به توافق نمیرسن آیا دادگاه دراین مورد هیچ قانونی داره ؟

8 ماه 38 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید