درصورتی که فردی رابدلیل نشراکاذیب ومزاحمت تلفنی به دادگاه احضارکنن …

پرسش

درصورتی که فردی رابدلیل نشراکاذیب ومزاحمت تلفنی به دادگاه احضارکنن درحالی که اصلا این کاررو نکرده وبعدتوضیحات نیابت به تهران زدن جواب نیابت بعدعیدبرج ۲ رسیدگی میشه ولی جزای کیفری برام منع تعقیب صادر کرده و۲۷ روزازروی رای صادره گذشته وتجدیدنظرنشده چی میشه اخراگه طرف هم پیدانشه من مجرم میشم

4 ماه 36 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید