درود.آیا بعد از طلاق توافقی و بخشیدن مهریه زن میتواند …

پرسش

درود.آیا بعد از طلاق توافقی و بخشیدن مهریه زن میتواند مجدد تقاضای مهریه کند؟؟؟

11 ماه 57 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید