درود برشما،برادر من سهم حق ارثی که دریافت کردن خانم …

پرسش

درود برشما،برادر من سهم حق ارثی که دریافت کردن خانم ایشون از برادرم گرفتن و در حساب شخصی خود گذاشتن و نصف پول ماشین به اسم خود خریدن و همچنین خانه ی اجاره ایی هم به اسم خود زدن حالا بعد طلاق که هفته پیش بود این امانت برنگرداند و از دادن امتناع میکنن و طلاق به صورت توافقی صورت گرفته ، آیا این ارث که حالا در حساب شخصی ایشون هست میشه برگرداند؟و آیا این خانم در صورت طلاق توافقی که گرفتند، میتوانند طلب مهریه کنند؟

10 ماه 32 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید