سلام،خسته نباشید، من با همسرم داریم از هم جدا میشیم، بعد …

پرسش

سلام،خسته نباشید،
من با همسرم داریم از هم جدا میشیم، بعد از طریق اداره ثبت ۱۰۰ سکه مهرشو به اجرا گذاشته، و همه اثاثیه منزل که دادگاه رای به من داده بود رو توقیف کردند ؟ به عنوان مستثنیات دین اعتراض کردم ولی به نتیجه اژ نرسیدم ؟؟

8 ماه 49 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید