سلام،خسته نباشید،من یه واحدمسکن مهرداشتم که هنوزسندش ازطرف اداره مسکن …

پرسش

سلام،خسته نباشید،من یه واحدمسکن مهرداشتم که هنوزسندش ازطرف اداره مسکن نیومده،من اون روقولنامه کردم وفروختم،اقساط خونه به نام من هست وضامن هم ازطرف منه،حالایه نفرسوم خونه روخریده که اقساط روپرداخت نمی کنه،بانک هم حاضرنیست که ضامن روعوض کنه،حالابایدچیکارکرد؟

2 سال 286 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید