سلام،من چک نوشتم، فقط مبلغ و به ریال نوشتم دیگ …

پرسش

سلام،من چک نوشتم، فقط مبلغ و به ریال نوشتم دیگ کنارش به تومان ننوشتم مشکلی پیش میاد؟

2 ماه 7 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید