سلام،من چک نوشتم، فقط مبلغ و به ریال نوشتم دیگ …

پرسش

سلام،من چک نوشتم، فقط مبلغ و به ریال نوشتم دیگ کنارش به تومان ننوشتم مشکلی پیش میاد؟

5 ماه 17 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید