سلام،۶ماه پیش من حق طلاق دادم به زنم،بعد چند روز …

پرسش

سلام،۶ماه پیش من حق طلاق دادم به زنم،بعد چند روز پیش اطلاع داد که من طلاق گرفتم بعد رفتم محضر هم مهر طلاق زد روی شناسنامم،بعد به من گفت خودت برو دنبال کارات تا مهر طلاق بخوره رو شناسنامت،،من باید چیکار کنم؟؟ممنون میشم

10 ماه 79 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید