سلام، سال ۹۵ طرح دعوی مطالبه مهریه از طرف زنم …

پرسش

سلام، سال ۹۵ طرح دعوی مطالبه مهریه از طرف زنم شده و من ملکی را به دادگاه معرفی کردم که در دو مزایده بفروش نرسید. مبلغ مهریه زنم ۲۵۰ سکه بود که ۲۳۵ میلیون تامین خواسته شده بود. سال ۹۶ با زنم اشتی و به مدت ۶ ماه باهم بودیم ولی امکان ادامه حاصل نشد. ایا برای ادامه باید دوباره دادخواست داد و ایا در محاسبه مهریه نرج یال ۹۷ محاسبه میشه یا همان مبلغ خواسته شکایت قبلی

10 ماه 64 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید