سلام، سال 95 طرح دعوی مطالبه مهریه از طرف زنم …

پرسش

سلام، سال 95 طرح دعوی مطالبه مهریه از طرف زنم شده و من ملکی را به دادگاه معرفی کردم که در دو مزایده بفروش نرسید. مبلغ مهریه زنم 250 سکه بود که 235 میلیون تامین خواسته شده بود. سال 96 با زنم اشتی و به مدت 6 ماه باهم بودیم ولی امکان ادامه حاصل نشد. ایا برای ادامه باید دوباره دادخواست داد و ایا در محاسبه مهریه نرج یال 97 محاسبه میشه یا همان مبلغ خواسته شکایت قبلی

4 ماه 36 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید