سلام، وقت بخیر، پدربزرگم ۲۰ سال پیش فوت شده، پدرم …

پرسش

سلام، وقت بخیر، پدربزرگم ۲۰ سال پیش فوت شده، پدرم و عموهام برای تقسیم زمینها حاضر نمیشوند و هر کدام یه زمین را برای کشاورزی تصرف کرده اند هیچ کدام هم راضی نیستند، چطور میتونم به جای اونها شکایت کنم تا قانون دخالت کند برای انحصار وراثت؟

3 ماه 26 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید