سلام اگر برای خروج غیرقانونی شخصی ، کسی را معرفی کنیم …

پرسش

سلام
اگر برای خروج غیرقانونی شخصی ، کسی را معرفی کنیم ، در صورتیکه آن شخص با قاچاقچی به مشکل خورده ، چون قاچاقچی ایران نیست آیا می‌تواند از بنده شکایت کند ؟ در صورت شکایت جرم بنده چیست و کدام سازمان بازجویی این گونه اتهام ها را انجام می‌دهد ؟ و جهت شکایت باید چه مدارکی ارایه نماید تا پرنده قابل رسیدگی باشد ؟
با تشکر

1 سال 79 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید