سلام با خانمی که پدر و مادر ندارد نامزد کردم ۴ …

پرسش

سلام

با خانمی که پدر و مادر ندارد نامزد کردم ۴ سال پیش شرط ازدواج

حق طلاق

۳۱۳ سکه

و خرید زمین

شروط ضمن عقد

حق خروج کشور من و حق دیدار با والدین میخواستن

در دوران صیغه محرمیت ایشون از عقد شدن طفره میرفتن و شرط عقد شدن علاوه بر شروط ذکر شده  گرفتن سرویس طلای سر عقد قبل از عقد بود و بر آن پافشاری میکردند تا همین مسئله رابطه ۴ ساله را به جدایی کشاند چون خانواده من راضی نمیشدند . ایشون در دوران صیغه با مهریه اندک   بانو شدند.

و چون به خواسته خودشون که سرویس طلا قبل عقد بود نرسیدند من رو ترک کردند .

 

آیا  میتونن شاکی بشن آیا من اشتباه مرتکب شدم آیا باید انجام میدادم ؟

 

در ضمن از نظر مالی هیچ چیز کم نگذاشتم.

 

1 سال 74 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید