سلام برای خروج از امتیازآوری در شرکت ساختمانی چه باید بکنم؟  

پرسش

سلام

برای خروج از امتیازآوری در شرکت ساختمانی چه باید بکنم؟

 

1 سال 579 نمایش 0

پاسخ ( ۱ )

  1. با سلام،منظور شمارا متوجه نشدم!

پاسخی ارسال کنید