سلام بنده بازرس اداره کار هستم، چندی پیش حسب دستور مقام محترم …

پرسش

سلام
بنده بازرس اداره کار هستم،
چندی پیش حسب دستور مقام محترم قضایی به کارگاهی مراجعه کردم تا یک فقره حادثه رو بررسی کنم.

در کارگاه اظهارات فرد حادثه دیده، شاهدین حادثه و سرپرست کارگاه را بصورت کتبی گرفتم.
بعد از ارسال گزارش حادثه، کارفرما به همراه سرپرست کارگاه به دادگستری رفتند و با تهمت و افترا و دروغگویی اظهار نمودند که بنده بدون اینکه به محل حادثه مراجعه کردم اقدام به گزارش حادثه نمودم.
حال مرا راهنمایی کنید که چگونه اعاده حیثیت کنم.

1 سال 99 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید