سلام جسارتا احضار نامه برام اومده اتهام انتسابی برای …

پرسش

سلام
جسارتا احضار نامه برام اومده اتهام انتسابی برای مراجعه به دادگاه

زده انتشار عکس خصوصی

من فقط پارسال یه خانم متاهلی که بعد اشنایی و دروغ هاش عکس هایی که خودش در اختیارم گذاشته بودو بو اختیار همسرشون قرار دادم تو تلگرام

ایشون گفت شما تلگرتم همسر منو هک کردی در مورد شما با پلیس فتا هماهنگ میکنم

منم گفتم خوشحال میشم اتفاقا تا تو این موضوع مشخص بشه فردی که باعث فریب کاری ها شده مشخص بشه شکم به همینه

در مورد نوع متن و احضارات خودم و چگونگیش به بازپرس نیاز به مشاوره دارم با سپاس از محبت شما

12 ماه 75 نمایش 0

پاسخ ( ۱ )

  1. با سلام،در صورت حضور باید مستندات خودتان که دال بر این موضوع باشد که خانم خودش عکسارو برای شما ارسال کرده است ارائه نمایید،

پاسخی ارسال کنید