سلام حدود ۱۵روز من دنبال خرید آپارتمان بودم که به دنبال …

پرسش

سلام

حدود ۱۵روز من دنبال خرید آپارتمان بودم که به دنبال پیشنهاد دایی خانمم یکدستگاه آپارتمان ایشان را معامله کردم و به خاطر نسبت نزدیک فامیلی قراردادی بین ما نوشته نشد وبعد از حدود یک هفته ۹۰درصد مبلغ به ایشان پرداخت شد اما متاسفانه بعد از حدود ۱۵روزقصد فسخ معامله را دارد  وبا توجه به گران شدن آپارتمان وضررو زیان که من بابت فروش طلا وخودرو کردم جهت جور کردن پول کردم و خود ایشان در جریان بود که در آن روز قصد خرید آپارتمان دیگری داشتم وبا پیشنهاد دایی آن معامله هم به هم خورد من باید چه کنم

11 ماه 90 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید