سلام حکم نهابیی پرونده طلاق من صادر شده و در انتهای …

پرسش

سلام

حکم نهابیی پرونده طلاق من صادر شده و در انتهای متن ابلاغیه این جمله رو نوشته

مشارالیها مالک نصف مهریه است و از مهریه مورد مالکیت خود تعداد مورد مالکیت خود را در قبال طلاق بذل کرده است

من تا الان حدود ۴٠ سکه پرداخت کردم .

سوال:

ایا تمام سکه بذل شده. یعنی سکه هایی که تا الان پرداخت کردم پس گرفته میشه؟.

یا اینکه فقط سکه های باقیمانده بذل شده؟

6 ماه 104 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید