سلام خسته نباشید بعد از دوسال عروسی خانمم منزل را ترک کرده …

پرسش

سلام
خسته نباشید
بعد از دوسال عروسی خانمم منزل را ترک کرده و درخواست طلاق دارد و مهریه و نفقه را به اجرا گذاشته است
در طول این مدت از رابطه زناشویی امتناع ورزیده است و هنوز دختر است،آیا با وی همچون دختر برخورد میشود از نظر قضایی یا خیر!؟

8 ماه 39 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید