سلام خودرویی  را فروختم. شنبه قرار محضر نوشتیم در قولنامه دستی بین …

پرسش

سلام

خودرویی  را فروختم.

شنبه قرار محضر نوشتیم در قولنامه دستی بین دونفرمان.    شب کپی کارت ملی و شناسنامه‌تلگرام کرد و بعد  تماس گرفت‌ فردا من‌نمیآیم. وکالت کامل بزن  پس فردا میام‌میبرم  یا برام‌میفرستی الباقی ثمن را کارت ب کارت میکنم.     شنبه بدون اطلاع من  با زیرکی کامل امد و اعلام حضور در محضر گرفت. و یکشنبه هم امد  از بنده تخفیف ۲ ۳ میلیونی خواست. که  به مشکل خورده پولم و…  بنده هم گفتم سند منم به مشکل خورده. خلاصه  دو طرفه معامله را تمام کردیم. کامل پولشو گرفت. خودرو را تحویل داد.  فقط رسید ثمن به من داد. و رفت. و بعد متوجه سرقت‌مدارک خودرو  وه در داشبرد قرار داشت   شدم.  و برای اشتباه بردت مدارک معذرت خواهی کرد  و جهت ارسالش  امروز  فردا امروز فردا. و بعد دیدیم نیت دادن مدارک ندارد.  و بعدها دیگر تلفنمان را هم‌جواب نداد. المثنی گرفتیم. و الان پس از چند ماه   و پس از گرانی فاحش قیمت خودرو   شکایت خسارت فسخ  و یا  استرداد خودرو کرده است. واقعا  من باید چکار کنم. دو میلیوت خسارت ناحق بدهم؟؟؟ ممنون

8 ماه 27 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید