سلام در یک تصادف که راننده هم مقصر بود مادر خود …

پرسش

سلام

در یک تصادف که راننده هم مقصر بود مادر خود را از دست دادیم

برای استفاده از بیمه شخص ثالث شکایت کردیم

حادثه در ماه غیر حرام و فوت در ماه حرام اتفاق افتاد

حالا دیه بر اساس ماه حرام است یا خیر ؟

3 ماه 30 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید