سلامسند مالکیت ما بدون اینکه رسیدی از ما داسته باشند …

پرسش

سلامسند مالکیت ما بدون اینکه رسیدی از ما داسته باشند در جریان قرار داد ساخت ملک مان و به علت ساده لوحی مدیر ساختمان به چنگ سازنده افتاده است و حالا که مدت قرارداد تمام شده و او به تعهداتش بعد از ۸ سال عمل نکرده و ساختمان حتی تخلیه نشده او از برگرداندن سند ها خودداری می کند ایا می توانیم درخواست سند المثنی به دلیل سرقت یا مفقودی یا خیانت در امانت بنماییم تا از رفتن به مسیر دادگاه و شکایت در امان باشیم

12 ماه 73 نمایش 0

پاسخ ( ۱ )

  1. با سلام،باید قرارداد شمارا بررسی نماییم،ولی اگر در قراردادتان پیش بینی شده باشد این موضوع مشکلی وجود ندارد میتوانید درخواست سند المثنی را بدهید،در غیراینصورت باید طبق قراردادی که نوشته اید عمل کنید.

پاسخی ارسال کنید