سلام ماشین خریدم بیشتر پولشو دادم ولی سند به نامم نمیزنه چه مار …

پرسش

سلام

ماشین خریدم بیشتر پولشو دادم

ولی سند به نامم نمیزنه

چه مار کنم

11 ماه 20 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید