سلام من عضو سازمان نظام پرستاری هستم برای فعالیت در بیمارستان محل …

پرسش

سلام

من عضو سازمان نظام پرستاری هستم

برای فعالیت در بیمارستان محل کارم بیمه مسئولیت هستم

اگر بخواهم به ارائه یکسری خدمات پیراپزشکی در منزل بیماران مشغول شوم به چه پیشنیاز های حقوقی نیاز دارم. بیمه، مجوز وفعالیت و …

از لحاظ حقوقی مجوز چنین شغلی توسط کدام مرجع صادر می شود

متشکرم

1 سال 69 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید