سلام میخواستم بدونم کسی که رضایت داده چند ساعت دیگه میتونه …

پرسش

سلام

میخواستم بدونم کسی که رضایت داده چند ساعت دیگه میتونه بیاد پرونده رو از شورای حل اختلاف بگیره به بهونه کپی دیگه نیاره
همچین چیزی امکان داره

9 ماه 37 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید