سلام ميخواستم بدونم كسي كه رضايت داده چند ساعت ديگه ميتونه …

پرسش

سلام

ميخواستم بدونم كسي كه رضايت داده چند ساعت ديگه ميتونه بياد پرونده رو از شوراي حل اختلاف بگيره به بهونه كپي ديگه نياره
همچين چيزي امكان داره

6 ماه 30 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید