سلام وقت به خیر آیا دستگاه های دولتی می توانند به منظور …

پرسش

سلام
وقت به خیر
آیا دستگاه های دولتی می توانند به منظور تامین خسارت احتمالی در دادگاه، اموال دولتی را به توقیف دادگاه درآورند؟
در صورت مثبت یا منفی بودن پاسخ، لطفاً مستند قانونی مربوطه را نیز بفرمایید.
ممنون

10 ماه 40 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید