سلام یه خونه فروختم و توی املاک قولنامه کردیم و تاریخ …

پرسش

سلام
یه خونه فروختم و توی املاک قولنامه کردیم و تاریخ برای پرداخت مبلغ مشخص شده
پرداختی اول منجر به وکالت کامل دادن من به خریدار هست
پرداخت دوم زمان تخلیه منزل
حالا اگرتاریخ پرداختی دوم بگذره و نتونه پرداخت کنه (حتی یک روز) من میتونم فسخ قرارداد کنم و خسارتی که تعیین شده ازش بگیرم؟

10 ماه 43 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید