سلام ی مردی بخواد زنشو طلاق بده باید هر 300تا سکه …

پرسش

سلام

ی مردی بخواد زنشو طلاق بده باید هر 300تا سکه رو پرداخت کنه یا 114تا سکه

اگه وضع مرد هم خوب باشه

4 ماه 61 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید