سلام ی مردی بخواد زنشو طلاق بده باید هر ۳۰۰تا سکه …

پرسش

سلام

ی مردی بخواد زنشو طلاق بده باید هر ۳۰۰تا سکه رو پرداخت کنه یا ۱۱۴تا سکه

اگه وضع مرد هم خوب باشه

7 ماه 78 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید