سلام ، همسرم در روابطش با دیگران از من پیروی …

پرسش

سلام ، همسرم در روابطش با دیگران از من پیروی نمیکند و اطاعت ندارد ، چگونه باید درخواست طلاق بدهم ؟

7 ماه 26 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید